Privacy Verklaring

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy verklaring. Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het doen van een bestelling. Gastrovino heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij je privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van Gastrovino met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende websites: Gastrovino.nl

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Gastrovino webshop B.V.
Website: http://www.gastrovino.nl
Inschrijfnummer KvK: 63731487
BTW-nummer: NL855375474B01

2. E-mailadres

 • Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van je gegevens. Bovendien wordt je in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van je e-mailadres.

 • Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken je postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op onderstaand adres.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • de uitvoering van een met jouw gesloten overeenkomst;

  • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

  • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

 • je toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

 • Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

 • Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

9. Toegang tot je gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve je contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Je hebt de mogelijkheid je gegevens te laten verwijderen. Indien je dat wenst neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

10. Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:

 • Op het volgende e-mailadres: webshop@gastrovino.nl

 • Op het volgende telefoonnummer: 0180 63 1440

 • Op het volgende adres: Neiverheidscentrum 22, 2761 JP ZEVENHUIZEN

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.